top of page
publicita_tabule_skot(1).jpeg
logo_eu_efrr_oppik.jpeg

Přidružená výroba Plasty ZD Haňovice 

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Přidružená výroba Plasty ZD Haňovice“, reg.č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000732, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost, tedy
ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem předkládaného projektu je zajištění odpovídajících výrobních prostor pro Přidruženou výrobu PV PLASTY Mladeč, kdy tato výroba se momentálně potýká s nedostatečnou výrobní kapacitou a zastaralou výrobní halou. Stavební práce zahrnují rekonstrukci a přístavbu objektu.

plasty HA.jpeg
publicita_tabule_skleníky.jpeg
rajčata_řádek_2.jpeg
SKLENÍKY_Stavba roku.jpeg
bottom of page